Ivanka van Dijk

Onderwijs adviseur

Bij spanningen en teleurstellingen in relaties thuis of op mijn werk, sta ik nu eerst stil bij wat de ander me eigenlijk wil zeggen, in plaats van direct in de verdediging te schieten. Dat schept meer ruimte voor het zoeken naar oplossingen die daadwerkelijk tot een betere relatie leiden.

Het werken met de communicatie stijlen brengt me intensiever en plezieriger contact, juist ook met mensen die ik voorheen liever vermeed.  Door aan te sluiten bij en rekening te houden met de communicatie stijl van mijn tweejarig zoontje kan ik een beter contact houden met hem, ook al is er met hem nog geen logisch  gesprek te voeren.